Ochrana osobných údajov

Naša služba v oblasti GDPR je komplexným riešením pre organizácie a podnikateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje a sú povinní dodržiavať pravidlá stanovené Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.

 GDPR dokumentácia je povinná pre všetky spoločnosti a organizácie pôsobiace na území Európskej únie, ako aj pre tie, ktoré poskytujú tovary a služby občanom EÚ, alebo sledujú ich správanie, bez ohľadu na to, kde sú tieto spoločnosti založené.

Čo môžete očakávať pri spolupráci s nami

Ako vyzerá spolupráca s nami

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

Zistíme všetky potrebné informácie, aby sme vám mohli vypracovať dokumentáciu na mieru. 

ZODPOVEDNOSŤ

Po vypracovaní dokumentácie ju vložíme na váš priestor v chránenom cloudovom úložisku FISPP.

Dohodneme si webinár, počas ktorého si dokumentáciu s nami prejdete a vysvetlíme vám ju.

PROFESIONALITA

Po webinári vám pošleme dokumentáciu v listovej podobe a preškolíme poverené osoby. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Často kladené otázky

  1. Čo je to ochrana osobných údajov a prečo by som sa tým mal/a zaoberať? 

Ochrana osobných údajov sa týka spôsobov spracúvania, ukladania a ochrany osobných údajov -informácií jednotlivcov, na základe ktorých ich môžeme identifikovať. Pre firmy je kľúčové dodržiavať právne normy a pravidlá GDPR podľa zákona 18/2018 Z.z. a nariadenia EÚ 2016/679, aby sa predišlo pokutám a preukázal súlad s predmetným zákonom a nariadením úradu na ochranu osobných údajov.

  1. Aké sú základné požiadavky GDPR pre moje podnikanie?

Ako firma musíte zabezpečiť, že osobné údaje sú spracovávané zákonne, transparentne a za účelom, pre ktorý boli zhromaždené. Ďalej musia byť chránené proti zneužitiu a subjekty údajov majú právo na prístup, opravu či vymazanie svojich údajov.

  1. Aké kroky by som mal/a podniknúť, aby som zabezpečil dodržiavanie GDPR?

Zaveďte interné politiky ochrany dát, vykonávajte pravidelné školenia zamestnancov, zavedenie systémov pre správu dát a pravidelné hodnotenie rizík a testovanie bezpečnosti. Dôležité je tiež mať menovanú zodpovednú pre ochranu osobných údajov, ak to vyžaduje rozsah vašich aktivít.

  1. Aké sú riziká, ak nebudem dodržiavať pravidlá ochrany osobných údajov?

Nedodržanie môže viesť k vysokým finančným pokutám, poškodeniu povesti vašej firmy a strate dôvery zákazníkov, čo môže negatívne ovplyvniť vaše podnikanie.

  1. Aký vplyv má ochrana osobných údajov na vzťahy s mojimi zákazníkmi?

Zodpovedný prístup k ochrane osobných údajov môže výrazne zvýšiť dôveru zákazníkov vo vašu spoločnosť a posilniť vaše konkurenčné postavenie na trhu.

  1. Môžem delegovať zodpovednosť za ochranu osobných údajov na externé služby?

Áno, môžete využiť služby externého dodávateľa, avšak základná zodpovednosť za ochranu dát stále zostáva na vás. Uistite sa, že váš poskytovateľ služieb dodržiava všetky príslušné právne predpisy a poskytuje dostatočné záruky na poskytnutie daných služieb.

  1. Ako často by som mal revidovať svoje postupy ochrany osobných údajov?

Odporúča sa vykonávať pravidelné revízie aspoň raz ročne alebo kedykoľvek dôjde k zmene vo spracovaní údajov alebo zmene právneho prostredia, ktoré by mohlo ovplyvniť vaše povinnosti v oblasti ochrany údajov.